Reklamacja w banku – co i jak?

Klienci korzystający z usług i produktów dowolnego banku mają prawo, podobnie jak w przypadku innych usług, zareklamować to, co nie jest zgodne z oczekiwaniami i umownymi zapisami. Zwykle reklamacje w banku dotyczą zwłoki w wypłacie kredytu, błędnych księgowań, czy niesłusznie naliczonych opłat i prowizji. Oczywiście zdarzają się i inne reklamacje, choć większość problemów daje się „załatwić” polubownie. Jeśli jednak rozmowy nie przynoszą rezultatu zadowalającego konsumenta, należy reklamować produkt czy usługę oficjalnie. Procedury wyglądają różnie w różnych bankach. Najczęściej przyjętą formą jest złożenie formularza drogą mailową, wykorzystując bankowość elektroniczną, pocztę tradycyjną, telefonicznie czy też osobiście w placówce banku.

Co powinna zawierać reklamacja?

Aby skutecznie reklamować usługę czy produkt należy w reklamacji zawrzeć jak najwięcej szczegółów i argumentów potwierdzających nasze żądania i wskazujących uchybienia. Zatem oprócz danych osobowych i adresowych wnioskującego koniecznie trzeba sformułować przyczyny złożenia wniosku reklamacyjnego, opisać zdarzenie czy dołączyć dowody. Oczywiście konieczne jest wskazanie żądań wobec banku. Całość winna być opatrzona własnoręcznym podpisem.

Reklamacje należy złożyć niezwłocznie po tym, jak nie przyniosą efektu negocjacje z bankiem i próby polubownego załatwienia sprawy. Bank ma 30 dni na rozpatrzenie skargi i ustosunkowanie się do sprawy. Ewentualne opóźnienia powinny być uzasadnione i wskazany winien być nowy termin rozpatrzenia sprawy. Po upływie 60 dni od chwili wpływu reklamacji, o ile nie zostanie rozpatrzona uważana jest za rozstrzygnięta na korzyść wnioskującego. W przypadku odrzucenia przez bank skargi pozostaje nam odwołanie, w terminie 14 dni od odbioru odpowiedzi. W przypadku, gdy i ta nie przyniesie efektu dla nas pomyślnego można zwrócić się o pomoc do Rzecznika Praw Konsumenta, Komisji Nadzoru Finansowego, Komisji Arbitrażu Bankowego a także, po wyczerpaniu tej drogi, do sądu powszechnego w ramach powództwa cywilnego.

Sprawdź także zestawienia:
Najlepsze promocje bankowe styczeń 2024
Najlepsze karty kredytowe zestawienie styczeń 2024
Najlepsze kredyty dla firm styczeń 2024
Lokaty bankowe w promocji styczeń 2024