Oprocentowanie kredytów – warto wiedzieć

Oprocentowanie to jedno z najważniejszych kryteriów, jakim należy kierować się podczas wyboru kredytu. Na jego wysokość składają się dwa elementy.

Po pierwsze ważna jest stawka WIBOR, która wyraża poziom oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym. Innymi słowy, jest to oprocentowane, na jakim banki pożyczają pieniądze swoim klientom. Wysokość stawki WIBOR zależy między innymi od inflacji, a także poziomu stóp procentowych, które są ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej. Stawki mogą się zmieniać każdego dnia. Jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne, to w tym wypadku są one obliczane na podstawie trzymiesięcznej stawki WIBOR i LIBOR. Tak, więc co trzy miesiące bank będzie weryfikował wysokość oprocentowania. W sytuacji, gdy WIBOR spadnie, bank przygotowuje dla nas nowy harmonogram spłat z niższym oprocentowaniem.

Drugim elementem, na który składa się oprocentowanie jest marża, czyli zarobek banku. To element stały, jest niezmienny podczas trwania całego okresu kredytowania. Banki mogą konkurować ze sobą ustalając niższą marżę. Oczywiście klient może ją negocjować, wysokość marży zazwyczaj zależy od wysokości zaciągniętego kredytu.

Uwaga na promocje

Jak można zauważyć, wiele banków oferuje oprocentowanie promocyjne, jeśli decydujemy się skorzystać z takiej oferty, warto dowiedzieć się jaki okres obejmuje dana promocja. Zazwyczaj banki oferują lepsze oprocentowanie tylko w pierwszym roku spłaty zadłużenia, a spłata kredytu hipotecznego trwa o wiele dłużej, więc nie warto dać się wprowadzić w błąd. Pamiętajmy, aby każdą umowę kredytową czytać bardzo dokładnie i pytać o koszty całkowite kredytu. Nie bójmy się również negocjować z bankiem warunków umowy.

Oprocentowanie kredytu będzie zależeć od:
– kwoty kredytu,
– wkładu własnego,
– przeznaczenia kredytu,
– wysokości dochodów.

Sprawdź także zestawienia:
Najlepsze promocje bankowe wrzesień 2023
Najlepsze karty kredytowe zestawienie wrzesień 2023
Najlepsze kredyty dla firm wrzesień 2023
Lokaty bankowe w promocji wrzesień 2023

KREDYT HIPOTECZNY 2023SPRAWDŹ NR 1
+