Leasing operacyjny – dlaczego warto?

Niezbędny sprzęt, maszyny lub samochody to dość spore wydatki dla każdego przedsiębiorcy, któremu zależy na wykorzystywaniu najnowszych urządzeń i osiągnięć technologicznych w biznesie. Tylko skąd wziąć na to pieniądze? Zwykle pierwszą myślą jest kredyt, ale wiąże się on z kosztami dodatkowymi, zwłaszcza dla nowych firm marnymi szansami na jego uzyskanie na dogodnych warunkach. Coraz bardziej popularny jest od kilku lat leasing.

Czym jest leasing?

Obecnie art. 709 kodeksu cywilnego dokładnie określa definicję, prawa i obowiązki stron umowy leasingowej. Mówi on, że „Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego”. Mamy do czynienia zwykle kilkoma rodzajami leasingu:

– leasingiem operacyjnym (zwanym inaczej eksploatacyjnym lub bieżącym),
– leasingiem finansowym
– sprzedażą i leasingiem zwrotnym

Nie bez powodu przedsiębiorcy stawiają najczęściej na leasing operacyjny.

Dlaczego leasing operacyjny?

Dzięki tej opcji istnieje możliwość obniżenia kwoty opodatkowania, a wszelkie opłaty (wstępna i raty miesięczne) wliczane są do kosztów uzyskania przychodu. Nie można amortyzować środka trwałego (taka opcja jest możliwa w przypadku leasingu finansowego).

Leasing operacyjny, w rozumieniu ustawy o VAT i podatku akcyzowym jest usługą, więc każda rata obciążona jest 23% stawką VAT. Po zakończeniu umowy leasingobiorca może za ustaloną, zwykle niewielką cenę, wykupić na własność przedmiot użytkowany dotąd w ramach leasingu.

Czy to się opłaca?

Jeśli leasingować będziemy droższy niż 20 000 euro przedmiot to jak najbardziej tak i to w ramach leasingu operacyjnego. Dość dużo mówi się tu o tarczy podatkowej, do wyliczeń której zachęcamy, by poznać profity dla przedsiębiorcy.

Zaletą takiego rozwiązania jest dodatkowo fakt, iż leasing nie wpływa na zdolność kredytową firm. W przypadku ubiegania się np. o kredyt obrotowy nie powinno być problemów z ustaleniem wyższej, niż by to miało miejsce dla posiadaczy kredytów, zdolności kredytowej i kwoty pożyczki na inne cele.

Sprawdź także zestawienia:
Najlepsze promocje bankowe maj 2024
Najlepsze karty kredytowe zestawienie maj 2024
Najlepsze kredyty dla firm maj 2024
Lokaty bankowe w promocji maj 2024