Czy żyjąc w konkubinacie, mogę wziąć kredyt z moją partnerką?

Żyjemy w czasach, kiedy wiele osób decyduje się na „luźne związki” nieokreślone prawnie, zwane konkubinatem. Banki starają się to rozumieć i wychodzą naprzeciw ze swoją polityką kredytową takim właśnie osobom. Jednak nie zawsze tak, jest. Zależy, jaki kredyt, lub jaka pożyczkę chcemy razem zaciągnąć? Kłopoty mogą pojawić się (i zapewne się pojawią) przy kredycie hipotecznym z dopłatą. Jeżeli natomiast chcemy wspólnie zaciągnąć zwykły kredyt, nie będzie z tym problemu. Żaden z polskich zapisów prawnych nie zabrania zaciągania wspólnych kredytów, przez osoby, które nie są ze sobą spokrewnione, spowinowacone lub związane małżeńsko. Dlatego też banki udzielają wspólnych kredytów osobom, które nie są w ten sposób ze sobą związane, oczywiście, jeżeli obie ze stron posiadają odpowiednią zdolność kredytową, która w tych przypadkach jest łączona, tak jak w przypadku wspólnego kredytu małżeńskiego. Możemy również dostać kredyt hipoteczny bez dopłaty państwowej, ponieważ dla banku hipoteka jest wystarczającym zabezpieczeniem, więc banki nie obawiają się rozpadu konkubinatu i związanej z tym niewypłacalności kredytobiorców. Jeżeli natomiast, będziemy chcieli dostać wspólnie kredyt z dopłata finansowaną przez państwo, niestety nie mamy na to szans, ponieważ założenie takich dopłat ma wspierać politykę prorodzinną. Jednak od dłuższego czasu, w kuluarach politycznych naszego kraju trwają dyskusję na temat zmiany przepisów w ustawach o kredytowaniu osób żyjących w związkach nieformalnych, więc pozostaje mieć nadzieję, że niedługo sytuacja ta ulegnie zmianie, tak jak niedawno pojawiła się opcja dofinansowania przez państwo kredytów zaciągniętych przez młodych singli.

Sprawdź także zestawienia:
Najlepsze promocje bankowe kwiecień 2024
Najlepsze karty kredytowe zestawienie kwiecień 2024
Najlepsze kredyty dla firm kwiecień 2024
Lokaty bankowe w promocji kwiecień 2024